Giàn tập tạ - Ghế tập tạ

Giảm 18%

Giàn tập tạ đa năng Xuki

1.500.000₫ 1.850.000₫
Giảm 8%

Ghế tập tạ đa năng Xuki 2017

1.650.000₫ 1.800.000₫
Giảm 6%

Ghế tập tạ đơn Xuki có ép

890.000₫ 950.000₫
Giảm 7%

Ghế tập tạ đơn Xuki

830.000₫ 900.000₫

Ghế vớt tạ Xuki

450.000₫

Bánh tạ nhựa

10.000₫

Bánh tạ gang

20.000₫
Giảm 5%

Giàn tạ đa năng MHG-3001C

11.500.000₫ 12.130.000₫
Giảm 14%

Giàn tạ đa năng 7201A

13.400.000₫ 15.730.000₫
Giảm 5%

Giàn tạ đa năng MHG-3001F

8.300.000₫ 8.750.000₫
Giảm 5%

Giàn tạ đa năng MHG-3001B-1

7.400.000₫ 7.830.000₫
Giảm 7%

Ghế tập tạ đơn Ben 601401

1.750.000₫ 1.890.000₫
Giảm 6%

Ghế tập tạ 601503

2.800.000₫ 2.980.000₫
Giảm 2%

Ghế tập tạ Ben 601502

4.750.000₫ 4.890.000₫
Giảm 6%

Ghế tập tạ Multy Ben 601521

3.450.000₫ 3.700.000₫
Giảm 7%

Ghế tập tạ Multy Ben 601501

2.950.000₫ 3.200.000₫
Facebook https://thethaodainam.vn Messenger https://thethaodainam.vn Messenger https://thethaodainam.vn 0963236240

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Thanh điều hướng
Mặc định Hộp rộng